Načítavam

Služby

Service

Spojka Poškodenie

SPOJKA


Aj menej technicky zdatný majiteľ vozidla vie, akú funkciu vykonáva spojka, no pre tých ktorí jej funkciu nepoznajú: Spojka slúži na hladké zapojenie a odpojenie motora a prevodovky v prípade potreby zmeny rýchlostného stupňa. V dnešných automobiloch sú najčastejšie takzvané trecie spojky, kde sa krútiaci moment prenáša pomocou sily trenia. Tá je najdôležitejšia pre správnu funkciu spojky a v prípade jej zníženia dochádza k prekĺzavaniu medzi spojkovou lamelou a zotrvačníkom, čo má negatívny dopad na krútiaci moment. V praxi to znamená zníženie výkonu, dlhší čas potrebný na rozbeh vozidla a najmä problémy pri jazde do kopca. Aké sú najčastejšie príčiny spomínaného prekĺzavania?

Poškodená membrána – poškodenie alebo len oslabenie membrány zapríčiňuje nedostatočný tlak pre správne fungovanie spojky.

Znečistenie trecieho obloženia – to spôsobuje zníženie drsnosti a tiež nedostatočné trenie, čím dochádza k prekĺzavaniu kontaktných plôch   Poškodené trecie obloženie – Opotrebované obloženie kvôli strate svojej pôvodnej hrúbky nedokáže vytvoriť dostatočný tlak na povrch zotrvačníka. To znamená, že sila mechanizmu nie je dostatočná pre pevné spojenie všetkých prvkov.

Poškodenie spojenia komponentov – Natiahnuté lanko, poškodená vidlica pri mechanických spojkách či strata tesnosti pri spojkách hydraulických Poškodená membrána – poškodenie alebo len oslabenie membrány zapríčiňuje nedostatočný tlak pre správne fungovanie spojky.

K prekĺzavaniu spojky aj pri opatrnej jazde skôr či neskôr dôjde. Jej životnosť je odhadovaná na 100 000 – 150 000 kilometrov a všeobecne sa odporúča vymeniť komplet celý set.

Oil is the lifeblood of your engine. It reduces friction, lessens wear, provides lubrication, forms a seal between the pistons, rings and cylinder walls while helping to cool engine parts. Without the cleaning action of new oil, carbon and varnish buildup would be toxic to the engine. And engine oil even dampens the shock and noise of moving parts.