Načítavam

Služby

Service

Oprava bŕzd

Autoservis-Jurík Vám je stále k dispozícii a poskytuje služby na brzdovom systéme. -Prácu vykonávajú zaškolení mechanici - Kontrola účinku bŕzd na brzdovej stolici MAHA -Výmena kotúčov, platničiek obložení a lanovodov -Repas brzdových strmeňov valčekov -Oprava poškodených brzdových trubiek, výmena hadičiek - Výmena brzdovej kvapaliny -Kompletné nastavenie brzdového systému a príprava na ST

Poruchy brzdového systému: Ako sa prejavujú a ako ich vyriešiť?

Ako sa prejavujú rôzne poruchy brzdového systému a ako ich možno odstrániť. Brzdový systém je z hľadiska bezpečnosti najdôležitejšou časťou automobilu. Tento systém má rozhodujúci vplyv na bezpečnosť jazdy, pretože slúži na zastavenie, spomalenie automobilu, prípadne jeho zaistenie počas toho, ako je automobil odparkovaný.

Práve toto je dôvod, prečo by mal byť každý vodič či už skúsený, alebo neskúsený, schopný rozoznať rôzne príznaky, ktoré upozorňujú na výskyt poruchy brzdového systému. Vďaka včasnej identifikácii problému je možné odstrániť rôzne poruchy brzdového systému skôr, ako bude neskoro. Zároveň však môže včasné riešenie problému zabrániť väčšiemu poškodeniu brzdového systému.

Pri krízových situáciách je totiž nástup brzdného účinku, jeho sila a brzdná dráha automobilu častokrát rozhodujúcim faktorom, ktorý ovplyvní možnosť kolízie, no taktiež silu stretu v prípade, že ku kolízii dôjde.

Dobrý stav brzdového systému Vám teda môže v mnohých situáciách zachrániť krk, a preto by ste nemali zabúdať na jeho pravidelnú údržbukontrolu stavu jeho komponentov a riešenie porúch. Poďme sa teda pozrieť na to, ako sa prejavujú konkrétne poruchy brzdového systému a ako ich možno odstrániť.

 

Poruchy brzdového systému:

Trasenie volantu, vibrácie volantu:

Trasenie volantu a jeho vibrácie počas brzdenia sú spôsobené chvením bŕzd. Toto chvenie bŕzd je spôsobené rozdielnou šírkou kotúča po dĺžke jeho obvodu alebo rôznými deformáciami spôsobenými z dôvodu prehriatia bŕzd. Brzdy sa teda pri styku brzdových platničiek s kotúčom rozvibrujú a tieto vibrácie sa potom prenášajú na riadenie automobilu.

Trasenie volantu však môžu spôsobovať aj nadmerne opotrebované či poškodené brzdové platničky. Problém s opotrebovanými či poškodenými brzdovými platničkami sa však prejavuje aj zvýšenou hlučnosťou bŕzd (škrípajúci kovový zvuk).

Riešenie problému:

Riešenie tohto problému je veľmi jednoduché. Neostáva nič iné, len vymeniť oba kotúče na náprave, no taktiež aj brzdové platničky. Ak by ste totiž vymenili len kotúče, mohlo by vplyvom nerovnomerne opotrebovaných brzdových platničiek dochádzať k nesprávnemu odieraniu kotúča, čo by viedlo k zníženiu brzdného účinku.

Ťahanie do strany:

Ak počas brzdenia ťahá automobil na jednu stranu (doľava alebo doprava), znamená to, že kotúč alebo brzdové platničky sú na jednej strane znečistené olejom či iným mazivom, a tak stratili brzdnú účinnosť. Ťahanie automobilu do strany počas brzdenia však môže okrem znečistených brzdových platničiek spôsobovať aj zasekávajúci sa brzdový strmeň. V takomto prípade nie je zabezpečený rovnaký brzdný účinok ako na opačnej strane nápravy alebo je brzdný účinok na tejto strane väčší, čo spôsobuje práve spomínané ťahanie automobilu do strany.

Riešenie problému:

Odstránenie tohto problému si vyžaduje vyčistenie brzdových platničiek a kotúča (napr. technickým benzínom) alebo prípadnú výmenu týchto komponentov na oboch stranách nápravy. Pri zasekávajúcom sa strmeni je potrebné skontrolovať chod piestika v strmeni a následne tento problém odstrániť opravou alebo výmenou piestika či celého strmeňa.

Tvrdý brzdový pedál:

Brzdový pedál je tvrdý a po jeho zošliapnutí má len veľmi malú vôľu. Za týmto problémom sa môžu skrývať brzdové platničky, ktorých trecí povrch stratil svoje brzdné schopnosti a už nie je naďalej schopný vyvíjať dostatočnú brzdnú silu. Problém sa však nemusí skrývať len v brzdových platničkách, môže ho spôsobovať aj zaseknutý strmeň či posilňovač bŕzd, ktorý je netesný alebo nevyvíja dostatočnú silu pôsobiacu na brzdový systém automobilu.

Riešenie problému:

– kontrola povrchu brzdových platničiek a ich prípadná výmena
– oprava či výmena strmeňa
– výmena alebo oprava posilňovača bŕzd

Odpor brzdového pedálu:

Ide o jav, kedy je pri brzdení potrebné vyvinúť viac sily na stlačenie brzdového pedálu, pričom sa pedál správa, ako by bol vytláčaný naspäť. Tento problém môže mať niekoľko príčin, a to napríklad:

– brzdová kvapalina je v zlom stave
– netesné hadice brzdového systému (brzdový systém je zavzdušnený)
– nesprávne zoštelované brzdové čeľuste v prípade bubnových bŕzd
– zaseknutý regulátor brzdného tlaku

Riešenie problému:

– zoštelovanie brzdový čeľustí bubnovej brzdy
– kontrola stavu brzdovej kvapaliny (v prípade potreby jej výmena)
– kontrola tesnosti hlavného brzdového valčeka a brzdových valčekov jednotlivých kolies
– odvzdušnenie brzdového systému
– kontrola, v prípade potreby výmena brzdových hadíc

Krátkodobé hučanie bŕzd po dlhšej odstávke či umývaní auta:

Pokiaľ svoj automobil nevyužívate dlhšiu dobu alebo ste ho umyli a nechali stáť, môže sa po rozjazde a prvom zošliapnutí brzdového pedálu ozývať hučanie, spôsobené obrusovaním brzdového kotúča od korózie. Tento charakteristický zvuk je teda len zvuk toho ako sa korózia odstraňuje z kotúčov počas trenia, ktoré vzniká pri brzdení. Korózia vzniká na kotúčoch a brzdových platničkách vplyvom pôsobenia vlhkosti, posypových solí, ale aj počas toho ako svoje auto umývate.

Riešenie problému:

Obvykle je koróziu možné z kotúčov a brzdových platničiek odstrániť po niekoľkonásobnom zošliapnutí bŕzd. Pokiaľ je však korózia rozsiahla, je potrebné tieto komponenty brzdového systému vymeniť.

Ako predĺžiť životnosť bŕzd:

Správne zabiehanie bŕzd:

Po výmene brzdových platničiek a kotúčov je styk medzi týmito komponentami nedokonalý. K dokonalému dosadnutiu platničiek na kotúče dochádza až po najazdení približne 200 km. Do tej doby by sa mal vodič automobilu vyhýbať prudkému či intenzívnemu brzdeniu napríklad pri jazde z kopca.

Predvídaj, dodržuj odstup:

Vďaka predvídaniu a dodržiavaniu si správneho odstupu od ostatných automobilov budete schopní včas znížiť rýchlosť automobilu a vyhnúť sa tak prudkému brzdeniu.

Brzdi motorom:

Na zníženie rýchlosti nemusíte využívať len brzdy. Rýchlosť sa dá jednoducho znížiť aj tak, že podradíte na nižší prevodový stupeň.

Stroje ktorými disponujeme 

-Brzdová stolica MAHA

-Prístroj na výmenu brzdovej kvapaliny a odvzdušnenie brzdového systému

-Meranie stavu brzdovej kvapaliny

-Oprava brzdových trubiek